0
ORGANISATSIOONID
0
EUROOPA RIIGID
0
HARIDUSKESKUSED

Digioskused metsandushariduses

FOREE eesmärk on välja töötada koolitajate/õpetajate koolituskursus (ToT) ja MOOC-kursus, milles on kasutatud kombi-neeritud õppemudeleid, et muuta Euroopa metsandusharidus klassiruumides toimuvalt õppelt paindlikuks hübriidõppeks, rakenda-des selleks täiendavaid digitaalseid õppe-kontseptsioone, -vahendeid ja -platvorme täiskasvanute metsanduskoolitustel.

Meie prioriteedid:

Projekti tulemused:

Koolitajate koolituskursus

E-didaktiliste ja kombineeritud õppega kursuse kavandamine tõstab õpetajate, koolitajate ja treenerite valmisolekut digitaalseks sisuloomeks ja digitaalsete teadmiste edastamiseks.

Riiklikud juhendatud pilootkursused

Projektipartnerid tegutsevad piirkondlike keskustena (vastastikune õppimine), pakku-des koolitusi teiste metsandushariduse keskuste töötajatele.

ELi veebikursus (MOOC)

MOOC kombineeritud õpe metsandushariduses laiemale Euroopa avalikkusele.

Partnerid