Digitaalsete oskuste ja pädevuste suurendamine metsandushariduses

FOREE eesmärk on välja töötada koolitajate/õpetajate koolituskursus (ToT) ja MOOC-kursus, milles on kasutatud kombi-neeritud õppemudeleid, et muuta Euroopa metsandusharidus klassiruumides toimuvalt õppelt paindlikuks hübriidõppeks, rakenda-des selleks täiendavaid digitaalseid õppe-kontseptsioone, -vahendeid ja -platvorme täiskasvanute metsanduskoolitustel.

FOREE motivatsioon tuleneb vajadusest 

 • ületada metsandusõpetajate kõhklused digiõppe suhtes läbi teadmiste vahetamise ja uuenduslike lähenemisviiside kaudu e-õppe vormide disainimiseks ja rakendamiseks.
 • Parandada oskust kombineerida digitaalseid õppevorme ja -sisu kontaktõppega.

Sihtgrupid

Sihtgrupid on selgelt määratletud

 • Õpetajad, koolitajad, õpetajate koolitajad, kursuste ja õppevormide arendajad, õppesisu loojad ja muud haridustöötajad metsandushariduse täiendõppe kontekstis
 • Metsandusharidust pakkuvate haridusasutuste direktorid, tegevjuhid, koolitusosakonna juhatajad jms juhtivad töötajad, metsandushariduse valdkonnaga seotud poliitikakujundajad ja otsusetegijad policy and decision makers related to the forest education sector

Sihtrühmad ulatuvad kohalikust, piirkondlikust, riiklikust tasandist Euroopa tasandini.

Kasu koolitajatele ja haridustöötajatele

 • Täiendada oma teadmistebaasi e-didaktika, kobineeritud õppe mudelite, digivahendite ja platvormide kohta.
 • Töötada välja ühine lähenemisviis kombineeritud õppele, kuna neil puuduvad e-didaktilised oskused, teadmised toetava tehnoloogia ja digitaalse sisu loomise kohta. 
 • Valmistada ette alus tulevikku suunatud, paindlikule ja atraktiivsele mitmeliigilisele (multimodaalsele) õpikeskkonnale, mis suurendab metsandushariduse töökohtade atraktiivsust noorema põlvkonna jaoks. 
 • Vahetada digiõppega seotud oskusi ja kogemusi hariduskeskuste vahel ja piiriüleselt. 
 • Kasutada tehnoloogia abil pakutavaid õppimise, jälgimise, tagasisidestamise ja kursuste optimeerimise, interaktiivsuse ja õppimise kiirtsüklite kasutamise võimalusi.

Meie prioriteedid

1.

Aidata kaasa uuendustegevusele kutsehariduses ja -koolituses:

 

 1. suurendades metsanduskogukonna teadlikkust kombineeritud õppe formaatidest.
 2. intensiivistades juba alustatud e-õppe rakendamist metsandushariduse keskuste pakkumise osana spetsialistidele ja praktikutele.

2.

Digitaalse ümberkujundamisega tegelemine digitaalsete ressursside, vastupidavuse ja suutlikkuse arendamise kaudu:

 

 1. tutvustades kasutuskõlbliku digisisu loomist kui loomulikku protsessi, mis kaasneb välikoolituste ja demonstratsioonidega.
 2. projektipartnerite kombineeritud õppe alaste teadmiste suurendamine ja killustatud Euroopa metsandushariduse maastikul soodustada metsandushariduse sektori digitaalset ümberkujundamist ning soodustada vajalike oskuste ja pädevuste omandamist piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil.

3.

Õpetajate, koolitajate, haridustöötajate ja teiste täiskasvanuharidusega seotud töötajate pädevuste tõstmine

 

 1. aktiivse üleeuroopalise metsandushariduse ekspertide võrgustiku loomine, et jagada teadmisi uuenduslike digitaalse õpetamise lähenemisviiside vahendite kohta.
 2. loodud e-õppe vormingute kvaliteedi ja interaktiivsuse parandamine.

Projekti andmed

 

Kaasrahastas ERASMUS+

Projekti number: 2022-1-AT01-KA220-VET-000089296
Projekti algus: 1.12.2022
Projekti lõpp: 31.5.2025
Eelarve: EUR 400.000

 

Projekti koordinaator: Holzcluster Steiermark GmbH, AT

Konsortsium: 5 organisatsiooni 4 riigist
HOLZCLUSTER STEIERMARK GMBH, AT
Luua Metsanduskool, EE
LANDESKAMMER FÜR LAND UND FORTWIRTSCHAFT IN STEIERMARK, AT
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA, IT
LANDESBETRIEB WALD UND HOLZ NORDRHEIN – WESTFALEN, DE